Obchodné podmienky

1.Základné ustanovenia 1.1 Toto sú obchodné podmienky spoločnosti IHome Solutions s.r.o., IČO: 55 437 214, Štefánikova 1369/45, Michalovce 071 01, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: sro, vložka číslo: 56860/V, DIČ: 2121997240, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi IHome Solutions s.r.o. ako Poskytovateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) a právnickými alebo fyzickými …

Obchodné podmienky Čítajte viac »